Geloof het (of niet)

Dawood (26) vluchtte een paar jaar geleden uit Afghanistan. Hij woont nu bij een pleeggezin in Dronten. Maar zijn toekomst is onzeker. Misschien moet hij worden teruggezonden naar zijn moederland.

Onlangs bekeerde Dawood zich van de islam tot het christendom. Zijn bekering roept vragen op bij de IND; is hij werkelijk geraakt door de Heilige Geest, of heeft hij zich bekeerd om niet teruggezonden te hoeven worden naar Afghanistan? Want in Afghanistan ben je als bekeerde christen je leven niet zeker. ‘Ik krijg daar de straf dood’, zoals hij zelf zegt.

Toen ik Dawood in de kerk ontmoette en ik hem aandachtig door mijn lens bestudeerde, kon ik niet anders geloven dan dat hij overtuigt christen is. Deze man bidt. Hij speelt geen toneel.

Inmiddels heeft Dawood een verblijfsvergunning gekregen.

Gepubliceerd in Vrij Nederland. Verhaal door Esma Linnemann.